השפעה בלתי הוגנת - נימוק לביטול צוואה

השפעה בלתי הוגנת - נימוק לביטול צוואה

סעיף  30  (א) לחוק הירושה קובע כי הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי-הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.

אנו נדון במאמר הקצר שלפניכם בגירסה הקלה יותר להוכחה ובנסיבות השכיחות יותר לעריכת צוואה מתוך אלו המצוינות בסעיף 30 (א) והכוונה להשפעה הבלתי הוגנת. מצב שבו מישהו יצר השפעה כזו על עורך הצוואה, המצווה, שבגינה שינה זה האחרון את רצונו וכוונותיו וציווה לא כפי שבאמת התכוון או רצה לצוות.

 

בע"א 5185/93 היועמ"ש נ' מרום, פד"י מט' (1), 318 : קבע כב' בית המשפט העליון את הקשיים בהוכחת ההשפעה הבלתי הוגנת"  כל אחד מאיתנו, כולנו נתונים להשפעות הסובבים אותנו ולהשפעת הסביבה, והרי מעשינו נגזרים גם מאישיותינו גם מאילוצים אלו ואחרים שהחיים מעמידים לפנינו…. השפעות אלו כולן הינן מרכיב ברצונו האמיתי של אדם ואין בהן כדי לפגום ברצון… החוק עניינו הוא בהשפעה בלתי הוגנת, לאמור, בהשפעה שאינה השפעת שיגרה מעשה שבכל יום אלא בהשפעה שיש בה מרכיב אי הגינות על פי מושגינו, מושגים של מוסר אישי ושל מסר חברתי. המושג "אי הגינות" הוא מושג מסגרת ותוכנו ימצא בהכרעות אינדיווידואליות שתעשנה מעת לעת, על פי השקפות הפרט והכלל בתקופה מסוימת ובמערכת מסוימת".

 

על רקע הנסיון לקבוע כי היתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה יש להביא בחשבון עקרונות על, חזקות שעל המתנגד לצוואה לגבור עליהן בעת נסיונו לחלוק על תוקף של צוואה. הראשונה שבהן היא חזקת כשרות הצוואה והשניה היא שיש לכבד את רצון המצווה.

 

 יחד עם זאת נקבע כי:

 "כאשר הנסיבות אופפות את המקרה מצביעות על קיומה של תלות של אדם אחר בזולתו, שהיא כה מקיפה ויסודית שניתן להניח, כי נשלל רצונו החופשי והבלתי תלוי של אותו אדם במה שנוגע ליחסים שבינו לבין הזולת, כי אז אפשר לומר שעשייה או פעולה שהיא בעליל לטובתו של זה האחרון היא תוצאה של השפעה בלתי הוגנת מצידו, אלא אם הוכח היפוכו של דבר. כלומר במקרה כזה חובת ההוכחה על אי קיומה של השפעה בלתי הוגנת עוברת אל שכמו של המבקש לקיים את המעשה או הפעולה". (ע"א 423/95 בן נון נ' ריכטר, פד"י לא' (1), 372)

 

הפסיקה קבעה כי היה ויוכח כי התקיימו נסיבות של תלות מקיפה ויסודית, כי נשלל רצונות של המצווה, - אז יעבור הנטל לשיכמו של מי שטוען לתקפות הצוואה. עליו להוכיח כי נסיבות אלו לא הן שגרמו לעריכתה של הצוואה באופן שבו נערכה.

 הפסיקה קבעה עוד כי ככל שיוכחו נסיבות או עובדות, או ראיות שמתאימות להשפעה בלתי הוגנת – ככל שיקל להוכיחה.

בפסיקה נקבעו עשרות דוגמאות שבאמצעותן ניתן לקבוע כי היתה השפעה בלתי הוגנת.


לדוגמא בין היתר:

1.     הרחקת המצווה מיתר קרוביו חבריו ושאריו.

2.     גיל המצווה.

3.     מצבו הבריאותי.

4.     עריכת הצוואה לאחר טראומה שעבר.

5.     מעורבות בעריכת הצוואה (ר' מאמרנו כאן – ור' סעיף 35 לחוק הירושה – הוכחת מעורבות בעריכת הצוואה די בה כדי לקבוע שהיתה השפעה בלתי הוגנת)

6.     מניעת היוועצות של המצווה עם גורמים נוספים על הנהנה.

7.     העדר פרטים מהותיים בצוואה, כגון צוואות קודמות שלא בוטלו, או צוואות הדדיות.

8.     שינוי מהותי ברצונו של המצווה לעומת צוואות קודמות.

9.     העדר הגיון בנישול קרובים.

10.  השתתפות ו/או יזום סכסוך משפחה פיקטיבי ע"י הנהנה – טרם חתימת המצווה על צוואה לטובת הנהנה.

11.  החתמת המצווה על צוואה ערוכה מראש ע"י מבלי שישתתף בה.

12.  הזדקקות המצווה לנהנה בשל בדידותו ובידודו.

 

על המתנגד לקיומה של צוואה שהוא סבור שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לאסוף ראיות כדי לתמוך את טענותיו.

עליו לעשות שימוש בראיות ממשיות, כגון, מסמכים רפואיים, תמונות, מתנות עם הקדשות, עדים ששמעו את המצווה לפני עריכת הצוואה או אחריה.

 

האיסוף נועד לצורך הקמת תשתית ראייתית לפני בית המשפט אשר תאיר את הנסיבות באור ברור כדי שלא יהיה ספק כי אכן היתה כאן השפעה בלתי הוגנת, ניצול, שבעין אובייקטיבית יחשבו ככאלו.

 

לעיתים יתחשב בית המשפט בהוכחת הכנת תשתית להרחקת המצווה מסביבתו הקרובה, זו שאהב וששה במחיצתה, כדי לאפשר קרקע פוריה להשפעה בלתי-הוגנת, כדי לנצל את תלותו בגורם המרחיק, בניהולו הכלכלי, ניהולו את חשבון הבנק של המצווה למשל, את תלותו הטיפולית בו, את קשיי ניידותו, את היותו חולה, את היותו נזקק לעזרה, או את קשריו עם המטפלת הזרה שלו.

 

כשמצרפים לעובדות אלו אל גיל המצווה, או את נסיבות עריכת הצוואה, או את העדר הקשר בין המצווה לעוורך הדין שערך עבורו את הצוואה – וההיפך, את הקשר בין הנהנה לעורך הדין מקבלים נסיבות שמלמדות על השפעה בלתי הוגנת.

 

לסיכום:

השפעה בלתי הוגנת היא עובדה שיש בה להביא לביטולה של צוואה.

נטל ההוכחה הוא כבד ויש לעבור מספר לא מבוטל של ממשוכות על מנת להוכיחו.

 

ככל שיוכחו יותר עובדות ויובאו יותר ראיות כדי להעלות טענה להשפעה בלתי הוגנת, ככל שייקל על הטוען להוכיח את הטענה.

 

משרדינו עוסק בדיני ירושה ומתמחה בעריכת צוואות וביצוג הנוגע לתוקפן או בטלותן.

  

תוכלו להתקשר למשרד ב 09-8333477

 

 אי מייל :  ortal.law@gmail.com

 


 

קובץ מצורף
הצטרפו לרשימת תפוצה
שם
אימייל

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

אפליקצית ציטודין
לא פעם נשאלת השאלה מה טיבה של צוואה ? היתכן שהיא חוקית ? היתכן שמי שחתם עליה חתם עליה בצלילות דעת ובהבנה מלאה של תוכנה ? על שאלות אלו ננסה להשיב חלקית במאמר הקצר שלפניכם

חדשות

תקופת הקורונה - אתגרים שיפוטיים וחקיקתיים

סקירה של המצב המשפטי של משבר הקורונה מזוית הסיכול והכח העליון על פי שתי פסיקות שונות בתוצאתן בבית משפט השלום בתל אביב ובבית משפט השלום בירושלים וכן הילכי הרוח החקיקתיים בימי המשבר בנושא זה.

DECENTRALIZED FINANCE - פיננסים מבוזרים

DeFi - ‘- פיננסים מבוזרים’ - הוא מילת הבאז האחרונה בעולם של FinTech, RegTech, cryptocururrency ונכסים דיגיטליים. עם זאת מעט מאוד ידוע על משמעותו, השלכותיו המשפטיות והשלכות המדיניות. במאמר שאנו מפרסמים באתר מוצג ה - DeFi ומוצב בהקשר של מעבר הכלכלה הפיננסית המסורתית, מחברת DeFi לבנקאות פתוחה ומסתיימת בכמה שיקולי מדיניות.

הפרה בימי קורונה - על סיכול וכח עליון בדיני החוזים

מגיפת הקורונה שניחתה על תושבי ישראל והעולם כולו, מפתיעה בעוצמתה והשלכותיה טרם ידועות במלואן. משפחות ובעלי עסקים עומדים חסרי אונים מול האפשרות התיאורטית וחלילה גם המעשית, שלא יוכלו לעמוד בחיובים עליהם חתמו, בין בהסכמי שכירות של דירה או בית עסק ובין באספקת שירות או מוצר. השאלות מקבלות משנה חשיבות והתשובות נחוצות ביותר בימים אלו של התפשטות וירוס הקורונה.

התחדשות עירונית ותמ"א 38 - מה תפקידנו ?

מאמר שמתמצת את פועלנו כמשרד עורכי דין שעוסק בהתחדשות עירונית ותמ"א 38.

דיני נזיקין, ביטוח וועדות רפואיות

עו"ד גיא אורטל שמתמחה ביצוג בפני הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי פירסם והוציא לאור את סיפרו המהווה מדריך מיוחד לנזקקים לועדות הרפואיות. המדריך עוסק בכל הנוגע להופעה בפני הועדות הרפואיות - לערעור על החלטותיהן, לטענות שיש לטעון בפניהן, להערכות לקראתן ולזכויות השונות של מבוטחי המוסד לביטוח לאומי.

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית חשוב לציין מראש ושוב כי המידע המתפרסם באתרנו אינו מתיימר לשמש תחליף לייעוץ משפטי או רפואי . התמצית שלהלן מהווה נסיון ליתן תשובה לשאלות הנוגעות מן ההליך המשפטי הנובע מעוולת הרשלנות בעת שאנו עוסקים בפרקטיקה הרפואית. למרות הנסיון לתת הסבר ורקע לפרקטיקה הנהוגה בדיני הרשלנות הרפואית, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו כדי לקבל טיפול ממשרד מיומן ומנוסה בניהול תביעות בתחום.

מקרקעין / נדל"ן

בעסקאות מקרקעין מחוייבים הן המוכר והן הקונה לא רק בדיווח, מיד עם היכרת העיסקה אלא אף בנטל מס שאפשר וגם יגיע לחלק ניכר מסכום העיסקה . מטבע הדברים ברורה חשיבות תכנון המס לכל עסקת מקרקעין.