האיחוד האירופאי מתכונן להקלה על השקעות במימון כלכלה ברת קיימא

האיחוד האירופאי מתכונן להקלה על השקעות במימון כלכלה ברת קיימא

ב- 6 בפברואר 2020 פרסמה רשות ניירות הערך והשווקים (ESMA[1])את האסטרטגיה שלה בנושא מימון בר-קיימא ("האסטרטגיה בת-קיימא"). 

מטרת גיבוש האסטרטגיה היא להסדיר שיטות בהןתכלול ESMA  קיימות בליבה של פעילותה על ידי הטמעת גורמים סביבתיים, חברתיים וממשליים("ESG" - Environmental, Social, and Governance )  בעבודתה ובמדיניותה וכן כיצד יועברו ענייני ESG לבעלי העניין.

 

ראשי הפרקים של האסטרטגיה שגובשה הן:

 ניסוח ספר כללים

בעת פיתוח תקנים טכניים או ייעוץ טכני תחת מגמת ההעצמה הספציפית שהתקבלה במסגרת תקנות או הוראות פיננסיות (כגון העצמות הכלכלה ברת הקיימא הכלולות בתקנות (האיחוד האירופי) 2019/2088 ("תקנת הגילוי הנייד")) ESMA  תבטיח שילוב של גורמי קיימות ביעילות ובהלימה באופן יחסי. 

המסגרת הרגולטורית המשופרת צריכה להבטיח שהסיכון ל"שטיפה ירוקה " (יחצנו"ת פיקטיבית של מוצר כידידותי לסביבה) יקטן ושהמשקיעים יידעו באופן כנה על אישורי ה- ESG של השקעותיהם.

  ESMAהגישה כבר באפריל 2019 ייעוץ טכני לנציבות האירופית בנושא שילוב סיכוני גורמים וקיימות בהוראותUCITS ו- AIFMD.

 

ריכוזיות פיקוחית

מטרת ESMA היא להבטיח יישום עקבי, יעיל ויעיל של חקיקת האיחוד האירופי. 

בהתחשב בנחיצותם של גורמי ESG על פני תחומי חקיקה שונים ESMA  תתמקד בבניית גישות מגוונות לשילוב גורמי ESG בפרקטיקות הפיקוח של הרשויות המוסמכות הלאומיות  ("NCAs")באמצעות

פיתוח ומיפוי נוהלי פיקוח מקומיים  ודרישות הנוגעות לגורמי ה- ESG 

יצירת מודעות בקרב ה- NCAs לגבי ההשפעה של גורמי ה- ESG 

 קידום דיון במחקרי מקרים ושיטות פיקוח בנוגע לגורמי ה- ESG 

 פיתוח כלים לטיפוח פיקוח  וריכוז של חקיקת האיחוד האירופי בתחום ה- ESG 

 

פיקוח ישיר

בהתחשב בחוסר התייחסות לגורמי ESG או למאפייני הקיימות במסגרת המסגרות החוקיות החלות על הגופים בפיקוח הישיר שלESMA המשימה הרלוונטית ביותר בטווח הקצר תהיה יישום ההנחיות של ESMA  לגבי נוהלי גילוי לצורכי דירוג אשראי.

יתר על כן, ההקשר של תפקיד הפיקוח הישיר שלה תחת תקנת  benchmark [2]לגבי ממשלות במדינות שלישיות המספקות אמות מידה הקשורות לאקלים ESMA  תיישם את תקנת האיחוד האירופי 2019/2089 באשר לאמות מידה של שינוי האקלים של האיחוד האירופי, מדדי התאמה של האיחוד האירופי בהתאמה לפריז וחשיפות הקשורות לקיימות עבור מדדי המידה וכל יתר הרגולציה הקשורים אליהם מעשית. 

על מנת לזהות התפתחויות בשוק, מגמות וסיכונים פוטנציאליים הקשורים למימון בר-קיימא ESMA תחיל ניטור ברמה של כללי האיחוד האירופי על סמך אינדיקטורים כמותיים ואיכותיים.  במטרה לפתח מסגרת אנליטית מקיפה של כלים לניתוח גורמי ESG, ESMA מתכננת לנצל נתונים רגולטוריים הזמינים מ- MiFID II, EMIR, ספקי נתונים מסחריים ומערכות נתונים ציבוריות.  המסגרת האנליטית תכסה תחומים כמו אג"ח ירוקות וחברתיות, קצבאות פליטות, דירוג ה-   ESG של קרנות ההשקעה באיחוד האירופי, בדיקת לחץ סיכון אקלימי, ויעילות שוק.

 ESMA מציינת כי מימון בר-קיימא הוא נושא חדש ומחייב תערובת של מומחיות שלא נמצאת באופן מסורתי ברגולטורים בשוק הפיננסי.  התקשורת בנושא ESG צריכה להיות בהזנת נתונים דו צדדית בין ESMA  לרשת התיאום בנושא קיימות, רשת שהוקמה על ידיESMA במטרה לטפח את שיתוף הפעולה בנושא הקיימות בקרב ה- NCAs. 

 שניהם צריכים לאתר מומחיות חיצונית לתמיכה בגיבוש המדיניות כמו גם לתקשר ביניהם לצורכי עבודתם המתוכננת.  ברמה הפנים-מוסדיתESMA  מתכננת להמשיך ולפעול בשיתוף עם רשות הבנקאות האירופית (EBA) ורשות הביטוח והפנסיה התעסוקתית האירופית(EIOPA) ולנהל קשר עם סוכנות הסביבה האירופית והסוכנות לזכויות יסוד של האיחוד האירופי. 

המומחיות הסביבתית והחברתית הרלוונטית תשתתף גם היא בפלטפורמת הכספים של האיחוד האירופי שתוקם על ידי הנציבות האירופית על פי טיוטת תקנה 2019/0178(COD) על הקמת מסגרת להקלה על השקעות בר קיימא שצפויה להיות מאושרת במחצית הראשונה של  2020

ההשלכות של החלטה זו מלמדות כי המעוניינים במימון בר קיימא חייבים להכיר את ספר הכללים החדש ואת המגמה הנוגעת להתאמה למימון בר קיימא כדי להשתתף בגיוסי הון, אשראי והשקעה בכלים פיננסים בתחום הכלכלה ברת הקיימא.[1]ESMA היא רשות עצמאית של האיחוד האירופי שמטרתה לשמור על יציבות המערכת הפיננסית של האיחוד האירופי על ידי שיפור ההגנה על המשקיעים וקידום שווקים פיננסיים יציבים ומסודרים.

קובץ מצורף
הצטרפו לרשימת תפוצה
שם
אימייל

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

אפליקצית ציטודין
לא פעם נשאלת השאלה מה טיבה של צוואה ? היתכן שהיא חוקית ? היתכן שמי שחתם עליה חתם עליה בצלילות דעת ובהבנה מלאה של תוכנה ? על שאלות אלו ננסה להשיב חלקית במאמר הקצר שלפניכם

חדשות

תקופת הקורונה - אתגרים שיפוטיים וחקיקתיים

סקירה של המצב המשפטי של משבר הקורונה מזוית הסיכול והכח העליון על פי שתי פסיקות שונות בתוצאתן בבית משפט השלום בתל אביב ובבית משפט השלום בירושלים וכן הילכי הרוח החקיקתיים בימי המשבר בנושא זה.

DECENTRALIZED FINANCE - פיננסים מבוזרים

DeFi - ‘- פיננסים מבוזרים’ - הוא מילת הבאז האחרונה בעולם של FinTech, RegTech, cryptocururrency ונכסים דיגיטליים. עם זאת מעט מאוד ידוע על משמעותו, השלכותיו המשפטיות והשלכות המדיניות. במאמר שאנו מפרסמים באתר מוצג ה - DeFi ומוצב בהקשר של מעבר הכלכלה הפיננסית המסורתית, מחברת DeFi לבנקאות פתוחה ומסתיימת בכמה שיקולי מדיניות.

הפרה בימי קורונה - על סיכול וכח עליון בדיני החוזים

מגיפת הקורונה שניחתה על תושבי ישראל והעולם כולו, מפתיעה בעוצמתה והשלכותיה טרם ידועות במלואן. משפחות ובעלי עסקים עומדים חסרי אונים מול האפשרות התיאורטית וחלילה גם המעשית, שלא יוכלו לעמוד בחיובים עליהם חתמו, בין בהסכמי שכירות של דירה או בית עסק ובין באספקת שירות או מוצר. השאלות מקבלות משנה חשיבות והתשובות נחוצות ביותר בימים אלו של התפשטות וירוס הקורונה.

התחדשות עירונית ותמ"א 38 - מה תפקידנו ?

מאמר שמתמצת את פועלנו כמשרד עורכי דין שעוסק בהתחדשות עירונית ותמ"א 38.

דיני נזיקין, ביטוח וועדות רפואיות

עו"ד גיא אורטל שמתמחה ביצוג בפני הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי פירסם והוציא לאור את סיפרו המהווה מדריך מיוחד לנזקקים לועדות הרפואיות. המדריך עוסק בכל הנוגע להופעה בפני הועדות הרפואיות - לערעור על החלטותיהן, לטענות שיש לטעון בפניהן, להערכות לקראתן ולזכויות השונות של מבוטחי המוסד לביטוח לאומי.

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית חשוב לציין מראש ושוב כי המידע המתפרסם באתרנו אינו מתיימר לשמש תחליף לייעוץ משפטי או רפואי . התמצית שלהלן מהווה נסיון ליתן תשובה לשאלות הנוגעות מן ההליך המשפטי הנובע מעוולת הרשלנות בעת שאנו עוסקים בפרקטיקה הרפואית. למרות הנסיון לתת הסבר ורקע לפרקטיקה הנהוגה בדיני הרשלנות הרפואית, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו כדי לקבל טיפול ממשרד מיומן ומנוסה בניהול תביעות בתחום.

מקרקעין / נדל"ן

בעסקאות מקרקעין מחוייבים הן המוכר והן הקונה לא רק בדיווח, מיד עם היכרת העיסקה אלא אף בנטל מס שאפשר וגם יגיע לחלק ניכר מסכום העיסקה . מטבע הדברים ברורה חשיבות תכנון המס לכל עסקת מקרקעין.