פיצויים לנפגעי הגזזת

פיצויים לנפגעי הגזזת

ביום 01/01/95 נכנס לתוקפו חוק לפיצוי נפגעי גזזת.

להלן החוק:
חוק זה מטרתו להביא לפיצויים של אלו אשר עברו טיפולי הקרנות וחלו במחלת הגזזת תוך קביעת קריטריונים לזהות המחלה ולגובה הפיצוי שישולם לנפגעים. במאמר הבא ננסה לגעת בנקודות החשובות בהם עוסק החוק ובדרכי יישומו. לתשומת לב הקוראים, אין אנו מתיימרים להציג פתרונות או הצעות אלא לתת מידע כללי ולפיכך גם לא צוינו סכומי הפיצוי המתקבל שכן כל מקרה נקבע לגופו ומה גם שחישוב הפיצוי מורכב ואין זה המקום לבצעו. 

קצת היסטוריה:
הגזזת היא מחלת עור הצומחת בשורשי השיער ומתפשטת במהירות בעיקר בקרב ילדים החיים בצפיפות ובתנאים היגיינים ירודים. מאחר ומצב תואם לזה שרר בעיקר בקרב עולי ארצות המזרח בסוף שנות הארבעים למאה הקודמת, נוצרה בממסד הבריאותי בישראל חרדה מפני התפרצותה של מגיפת הגזזת. לפיכך, הוחלט ע"י קברניטי המערכת הבריאותית במדינת ישראל, להתחיל במבצע רחב היקף של מניעה וטיפול.

המבצע נמשך עד לשנת 1960 לערך ובו בוצעו הקרנות רדיואקטיבית בראשם של למעלה ממאה אלף ילדים עד גיל 15 יוצאי ארצות ערב.

זכאות לפיצוי:
זכאי לפיצוי הוא מי שועדת מומחים קבעה שניתן לו טיפול בהקרנה וועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים קבעה שלקה במחלה והוא נמצא בישראל. יש לציין כי טיפול בהקרנה מוגדר כטיפול שניתן לאדם בתקופה שבין 01/01/46 ועד ליום 31/12/1960 לצורך טיפול במחלת הגזזת או לשם מניעתה, ע"י המדינה, הסוכנות היהודית, קופת חולים, או הסתדרות מדיצינית הדסה, או מטעמם, בין אם ניתנו בישראל ובין אם ניתנו מחוץ לישראל כחלק מההכנות לעליה לישראל.  

הגשת תביעה:
מי שרואה עצמו עומד בקריטריונים הנ"ל רשאי להגיש תביעה לפיצוי חד פעמי, לקצבה או למענק. התביעה מוגשת ללשכת הבריאות המחוזית ומועברת למרכז הישראלי לפיצוי נפגעי גזזת. לתביעה יש לצרף מסמכים רפואיים, מסמכים אישיים, תמונות, צילום תעודת זהות ומכתב אישי. ניתן ואף רצוי להיעזר בעורך דין לצורך עריכת התביעה והגשתה. 

פיצוי חד פעמי, קיצבה חודשית, או - מענק: החוק קובע כי נפגע שעקב המחלה שבה לקה נקבעו לו אחוזי נכות של 40% או יותר תשלם לו המדינה פיצוי חד פעמי בסכומים המפורטים בחוק ועפ"י מדדים שונים. כמו כן, זכאי מי שנקבעו לו למעלה מ 40% גם לקצבה חודשית בתנאים ובמדדים שונים.

החמרת מצב:
החוק קובע כי באם חלפו 6 חודשים מהמועד בו נקבעו אחוזי הנכות של הנפגע רשאי הוא עפ"י קריטריונים מסוימים לפנות שוב בבקשה להעלאת אחוזי הנכות ולפיכך גם להגדלת קיצבה. 

ועדה רפואית וועדת עררים:
לאחר שעבר הנפגע את "מחסום" ועדת המומחים אשר קבעה כי אכן עבר טיפול בהקרנה הרי בשלב הבא, מוזמן הנפגע לועדה רפואית והיא תדון ותקבע אם לקה התובע במחלה, את אחוזי הנכות שלו או אם חלה החמרה במצבו ובמקרה של מוות, האם נגרם כתוצאה מן המחלה שבה לקה. ועדה רפואית לעררים תפקידה לזמן את מי שמערער על קביעת הועדה הראשונה, ועליה לנמק החלטותיה. 

מענק לשארים:
על פי החוק באם מחלה גרמה למותו של נפגע אזי רשאים שאריו לפנות לועדה ואז תשלם להם המדינה סכומים כמפורט בחוק.

סיכום:
להלן אביא מספר מסקנות הנובעות מהחוק ומאופן ישומו בשנים בהן חל שינוי, אם בעבר ניתנו אחוזי הנכות עפ"י החוק באופן קל יותר יחסית, הרי בשנים האחרונות ניתן לסמן מעין הקשחה במתן אחוזי הנכות.

שנית, רשימת המחלות בגינם ניתנים אחוזי הנכות היא רשימה סגורה ללא כל מתן שיקול דעת לועדות הדנות במקרים המובאים בפניהם. רשימת המחלות לא הורחבה מאז פרסום החוק ואף צווי הרחבה שהוצאו ע"י שר הבריאות  – לא אושרו ע"י משרד האוצר. בנוסף, פיצוי עבור כאב וסבל או עוגמת נפש אינו מוכר ואינו ניתן ע"י המדינה. כמו כן, לאדם הרואה עצמו נפגע אין אפשרות להיות מיוצגים ע"י עו"ד בועדות ולפיכך יוצא לעיתים קרובות שנפגעים מבוגרים בגילם או שאינם בעלי יכולות ניסוח והסבר טובים, מופיעים בפני הועדות כ"דחלילים אילמים" שאינם יודעים לתת את הפרטים הנכונים.

זאת ועוד, לכל האמור לעיל יש להוסיף את העובדה כי הפיצויים המשולמים נמוכים יחסית (לדעתנו הצנועה) ואינם משקפים את הסבל ואת הנכות של הנפגעים. כאמור, בכדי ולוא לנסות לשפר את הסיכויים להנות מהזכויות הכספיות שמקנה החוק הרי ניתן ואף רצוי להיוועץ עם עו"ד לצורך מילוי והגשת טפסי התביעה.

בד"כ גם מכין עוה"ד את הנפגע לקראת הועדה ובכך שוב משתפרים הסיכויים להצליח בפני הועדות.

לידיעת הקוראים:
כתובת המרכז הישראלי לפיצוי נפגעי הגזזת: במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא תל השומר 52621 .

אל המרכז לא ניתן לפנות בטלפון אלא אך ורק בכתב. 

אין האמור לעיל מהווה תחליף ליעוץ משפטי מקצועי.

אין באמור באתר זה כדי להוות יעוץ משפטי.

החומרים המפורסמים באתר אינם מתעדכנים בשיגרה ולכן אין להסתמך עליהם אלא כחומר רקע בלבד. המשרד אינו אחראי לנכונות התכנים ובכל מקרה של צורך במידע מקצועי יש לפנות למשרד עורכי דין המתמחה בסוגיות המפורטות לעיל.

קובץ מצורף
הצטרפו לרשימת תפוצה
שם
אימייל

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

אפליקצית ציטודין
לא פעם נשאלת השאלה מה טיבה של צוואה ? היתכן שהיא חוקית ? היתכן שמי שחתם עליה חתם עליה בצלילות דעת ובהבנה מלאה של תוכנה ? על שאלות אלו ננסה להשיב חלקית במאמר הקצר שלפניכם

חדשות

תקופת הקורונה - אתגרים שיפוטיים וחקיקתיים

סקירה של המצב המשפטי של משבר הקורונה מזוית הסיכול והכח העליון על פי שתי פסיקות שונות בתוצאתן בבית משפט השלום בתל אביב ובבית משפט השלום בירושלים וכן הילכי הרוח החקיקתיים בימי המשבר בנושא זה.

DECENTRALIZED FINANCE - פיננסים מבוזרים

DeFi - ‘- פיננסים מבוזרים’ - הוא מילת הבאז האחרונה בעולם של FinTech, RegTech, cryptocururrency ונכסים דיגיטליים. עם זאת מעט מאוד ידוע על משמעותו, השלכותיו המשפטיות והשלכות המדיניות. במאמר שאנו מפרסמים באתר מוצג ה - DeFi ומוצב בהקשר של מעבר הכלכלה הפיננסית המסורתית, מחברת DeFi לבנקאות פתוחה ומסתיימת בכמה שיקולי מדיניות.

הפרה בימי קורונה - על סיכול וכח עליון בדיני החוזים

מגיפת הקורונה שניחתה על תושבי ישראל והעולם כולו, מפתיעה בעוצמתה והשלכותיה טרם ידועות במלואן. משפחות ובעלי עסקים עומדים חסרי אונים מול האפשרות התיאורטית וחלילה גם המעשית, שלא יוכלו לעמוד בחיובים עליהם חתמו, בין בהסכמי שכירות של דירה או בית עסק ובין באספקת שירות או מוצר. השאלות מקבלות משנה חשיבות והתשובות נחוצות ביותר בימים אלו של התפשטות וירוס הקורונה.

התחדשות עירונית ותמ"א 38 - מה תפקידנו ?

מאמר שמתמצת את פועלנו כמשרד עורכי דין שעוסק בהתחדשות עירונית ותמ"א 38.

דיני נזיקין, ביטוח וועדות רפואיות

עו"ד גיא אורטל שמתמחה ביצוג בפני הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי פירסם והוציא לאור את סיפרו המהווה מדריך מיוחד לנזקקים לועדות הרפואיות. המדריך עוסק בכל הנוגע להופעה בפני הועדות הרפואיות - לערעור על החלטותיהן, לטענות שיש לטעון בפניהן, להערכות לקראתן ולזכויות השונות של מבוטחי המוסד לביטוח לאומי.

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית חשוב לציין מראש ושוב כי המידע המתפרסם באתרנו אינו מתיימר לשמש תחליף לייעוץ משפטי או רפואי . התמצית שלהלן מהווה נסיון ליתן תשובה לשאלות הנוגעות מן ההליך המשפטי הנובע מעוולת הרשלנות בעת שאנו עוסקים בפרקטיקה הרפואית. למרות הנסיון לתת הסבר ורקע לפרקטיקה הנהוגה בדיני הרשלנות הרפואית, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו כדי לקבל טיפול ממשרד מיומן ומנוסה בניהול תביעות בתחום.

מקרקעין / נדל"ן

בעסקאות מקרקעין מחוייבים הן המוכר והן הקונה לא רק בדיווח, מיד עם היכרת העיסקה אלא אף בנטל מס שאפשר וגם יגיע לחלק ניכר מסכום העיסקה . מטבע הדברים ברורה חשיבות תכנון המס לכל עסקת מקרקעין.